homeContact us
Livsmedelsallegi: Varför behöver livsmedelsproducenter bry sig om det?

Livsmedelproducenter måste känna till och informera om alla ingredienser och eventuella oavsiktligt tillförda ämnen som ingår i de livsmedel de producerar, eftersom allergiker måste undvika allt som innehåller de födoämnen som de är allergiska mot även i mycket små mängder.

Livsmedelslagstiftningen kräver av livsmedelproducenter att de livsmedel de tillhandahåller skall vara säkra och att de skall vara korrekt märkta. På den här hemsidan finns information om vad det innebär.
Food Allergy Information is a website that offers credible food allergy information and guidance

Photo: Colourbox

Vem har utvecklat hemsidan?

Pia Nørhede och Charlotte Madsen vid Fødevareinstituttet vid Danmarks Tekniska Universitet (länk på danska med möjlighet att välja engelska) har tagit fram innehållet på hemsidan i samarbete med en grupp ledande allergiexperter från livsmedelsindustri, allergiorganisationer, kliniska centra och forskningsinstitutioner i Europa som en del av det europeiska forskningsprojektet EuroPrevall (länk på engelska). Utformningen av hemsidan har gjorts av Institute of Food Research (länk på engelska) under ledning av Clare Mills. Institute of Food Research ansvarar också för databasen InformAll.

Om hjemmesiden:

Indholdet på Food Allergy Information er fortrinsvis på engelsk. Hjemmesiden har dog links til hjemmesider på mange andre sprog. Følg venligst dette link for at komme til den engelske version af forsiden.

Detta finns på hemsidan:

Food Allergy Information är en hemsida som innehåller tillförlitlig information om livsmedelsallergi. En del är av mer allmänt intresse, men där finns också information som är anpassad efter livsmedelsindustrins och myndigheters behov.

  • Food Allergy Facts (Fakta om livsmedelsallergi) (länk på engelska) innehåller grundläggande information om vad livsmedelsallergi är, hur stort problemet är, möjliga orsaker, förebyggande åtgärder, symptom, diagnos och behandling. Där finns också en länk till Food Allergy Portal (länk på engelska) som är en samling av kritiskt granskade hemsidor om livsmedelsallergi på 12 olika europeiska språk.

  • Foods Causing Allergy (Livsmedel som kan ge allergiska reaktioner) (länk på engelska) innehåller länkar till relevanta sidor i InformAll Database (länk på engelska). Databasen InformAll innehåller information om en rad livsmedel som enligt rapporter kan ge upphov till allergiska reaktioner.

  • EU Legal Requirements (Krav i EU lagstftningen) (länk på engelska) innehåller information om de krav som ställs i lagstiftningen i Europa om allergener i livsmedel. Informationen är avsedd för livsmedelsproducenter i samtliga länder inom EU eller för producenter som avser att exportera till något EU land.

  • Food Manufacturing (länk på engelska) innehåller råd till livsmedelsindustrin om hur man skall handskas med allergener i produktionen och hur oavsiktlig överföring av allergener mellan produkter kan undvikas.

  • Catering (länk på engelska) innehåller länkar till relevanta hemsidor med information för storkök, restauranger mfl om hur de kan servera säker mat till allergiska konsumenter.