homeContact us
Хранителната алергия: Защо производителите на храни трябва да са загрижени?

Производителите на храни трябва да са информирани и да обявяват съставките и възможните примеси в техните продукти на алергичните хора, тъй като те трябва да избягват застрашаващите ги храни дори и в минимални количества

За тях е законово изискване да предлагат безопасни храни и да етикетират правилно хранителните продукти. Вие можете да научите повече за това в този уебсайт.

Food Allergy Information is a website that offers credible food allergy information and guidance

Photo: Colourbox

Кой е създал този уебсайт?

Пия Ньорхеде и Шарлоте Мадсен от Технически Университет на Дания, Национален Институт по храните изработиха съдържанието на уебсайта в сътрудничество с група от водещи специалисти (Link in English) от хранителната промишленост, пациентски организации, клинични центрове и изследователски институти в Европа (Link in English) като част от европейския изследователски проект. Издаването и хостването на уебсайта е осигурено от Института по хранителни проучвания (Link in English).Институтът по хранителни проучвания издава също и базата данни InformAll.

Относно уебсайта:

Съдържанието на Информация за Хранителната алергия е основно на английски език. Той обаче има и линкове към уебсайтове на много други езици. За да влезете в английската версия на началната страница, моля, следвайте този link

Какво трябва да предлага този уебсайт:

Информация за Хранителната Алергия  е уебсайт, който предоставя достоверна информация за хранителната алергия. Част от нея е от общ интерес, но той предоставя и информация, свързана с нуждите на хранителната промишленост и държавните интституции. 

  • Food Allergy Facts (Факти относно хранителната алергия) (Link in English) предоставя основна информация за това, какво е хранителната алергия, мащаба на проблема, възможните причини, профилактиката, симптомите, диагностиката и лечението. Ще намерите и линк към Food Allergy Portal (Портал за хранителна алергия) (Link in English), който представлява колекция от критично оценени уебсайтове относно хранителната алергия на 12 различни европейски езика.
  • Foods Causing Allergy (Храни, причиняващи алергия) (Link in English) съдържа линкове до съответни страници в базата данни InformAll. Базата данни InformAll съдържа информация за много от храните, за които е съобщено, че причиняват алергия.
  • EU Legal Requirements (Законови изисквания на ЕС) (Link in English) съдържа информация за производителите, работещи в ЕС или желаещи да изнасят в ЕС относно законовите изисквания в Европа относно алергенните храни.

  • Food Manufacturing (Производство на храни) (Link in English) съдържа ръководство за хранителната промишленост как да се справя с алергените при производството на храни включително и как да избягва неволно внасяне на алергени в хранителните продукти.
  • Catering (Обществено хранене) (Link in English) съдържа линкове да съответни уебсайтове с информация за това, как осигуряващите обществено хранене да предоставят безопасна храна на алергичните потребители.